село Лозен, обл. Хасково
Народно читалище „Просвета-1925“

Читалищната библиотека отново получи нова литература

Читалищната библиотека отново получи нова литература
Проектът на библиотеката при Народно читалище "Просвета-1925" с. Лозен, по Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" на Министерството на културата бе одобрен. 
С получените средства по проекта в размер на 480 лв. и дофинансиране със читалищни средства, бяха закупени общо 50 тома нова литература. 
Едва осем библиотеки от Хасковска област успяха да получат финансиране по програмата за попълване на библиотечните фондове. 
През месец ноември, библиотеката получи и дарение от физически лица от общо 38 тома литература. 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg