село Лозен, обл. Хасково
Народно читалище „Просвета-1925“

Покана за Общо събрание на НЧ "Просвета"


    Настоятелството на Народно Читалище „Просвета” с. Лозен, най-любезно Ви кани да присъствате на Общо събрание, при следния дневен ред:

1.      Промени в Устава на Читалището.

2.      Приемане на Доклад на Настоятелството за дейността на читалището през периода 2007 – 2010 г.

3.      Приемане на Отчетен доклад на Проверителната комисия за дейността си през периода 2007 – 2010 г.

4.      Освобождаване на Председателя, Настоятелството и Проверителната комисия.

5.      Избиране на Председател, Настоятелство и Проверителна комисия.

6.      Утвърждаване на предложения годишен членски внос за 2010 г.

 

    Общото събрание ще се проведе на 20 септември 2010 г. от 19:00 часа в сградата на Етнографския музей на с. Лозен.


Председател на читалището Елена Паскова 


Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg