село Лозен, обл. Хасково
Народно читалище „Просвета-1925“

Библиотеката с ново дарение

Библиотеката с ново дарение
Библиотеката при Народно читалище „Просвета-1925” е основен център за духовност, придобиване на знания и информация в селото ни. 
През настоящата година Настоятелството на НЧ "Просвета-1925" си поставя няколко цели:
  1. Дейности по увеличаване и разпространяване на книжния фонд на библиотеката.
  2. Дейности и работа по разработване на проекти и проучване на читателските интереси, за да са съобразени набавените нови заглавия с търсенето. 
  3. Краеведческа дейност. 
За последните две години сме набавили над 300 тома нова литература. 
Още в началото на тази година библиотеката получи 40 тома нова литература. Дарението направи Регионалната библиотека "Христо Смирненски" в гр. Хасково. 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg