село Лозен, обл. Хасково
Народно читалище „Просвета-1925“

Проверителна комисия

1. Марийка Добрева Атанасова - член
2. Люба Иванова Павлова - член
3. Марийка Трифонова Кондова - член

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg