село Лозен, обл. Хасково
Народно читалище „Просвета-1925“

Настоятелство

1. Димитрина Георгиева Петрова - Председател
2. Христо Митков Янъков - Секретар
3. Мария Иванова Миланова - член 
4. Ангел Колев Георгиев - член
5. София Петрова Станева - член

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg